Home Ubuntu THINGS TO DO AFTER INSTALLING UBUNTU 16.04 LTS (XENIAL XERUS)